عبارت قسمت
تعداد كل:117

رديف عنوان
  1   گزارشاتي عجيب از محلّ زندگي فرزندان امام زمان (ع)  
  2   مقدّمه:  
  3   در مجلس وزير عون الدّين يحيي بن هبيره  
  4   در مدينه باهيه  
  5   مسافرت از طريق دريا و رسيدن به جزاير ناشناخته  
  6   ورود به شهر مباركه  
  7   ديدار و صحبت با حاكم جزيره مباركه  
  8   شما در زمره اهل اسلام نيستيد و از خوارج مي باشيد  
  9   حركت بسوي جزيره زاهره براي ديدار با سلطان  
  10   ورود به جزيره بهشتي زاهره  
  11   ورود به باغ سلطان  
  12   صحبت با سلطان عالي مقام، فرزند صاحب الامر (ع)  
  13   صحبتهاي هدايتگر فرزند صاحب الامر (ع)  
  14   هدايت شدن بوسيله گفته هاي روشنگرانه شاهزاده عالميان  
  15   پذيرايي فرزند صاحب الامر (ع) و مردم جزيره از افراد  
  16   جزاير شگفت انگيز ديگر و واليان آنها  
  17   منتظر شدن براي ملاقات با امام زمان (ع)  
  18   اصرار وزير براي مخفي نگه داشتن اين قضيّه  
  19   خواندن علوم عربي در نزد عالم سنّي  
  20   تعصّب نداشتن عالم سنّي  
  21   سفر به مصر  
  22   سفر به جزيره اندلس و مريض شدن در بين راه  
  23   جدا شدن از عالم سنّي  
  24   رفتن به جزاير شيعيان  
  25   صحبت با شيعيان  
  26   آمدن رزق و روزي شيعيان از جزيره خضراء  
  27   زودتر آمدن كشتي ها از سرزمين هاي فرزندان امام زمان (ع)  
  28   دعوت كردن از علي بن فاضل براي رفتن به جزيره خضراء  
  29   سفر به جزيره خضراء و رسيدن به آبهاي سفيد  
  30   غرق شدن كشتي دشمنان و سنّيان در آبهاي سفيد  
  31   توصيف جزيره بهشتي خضراء  
  32   ديدار و همصحبت شدن با حاكم جزيره خضراء  
  33   در جزيره خضراء نماز جمعه واجب است  
  34   چرا بعضي امام زمان (ع) را مي بينند و بعضي نمي بينند  
  35   رفتن به باغهاي و بوستانهاي بهشتي جزيره خضراء  
  36   قُبّه مخصوص امام زمان (ع) در جزيره خضراء  
  37   استفاده كردن از علوم فرزند بزرگوار امام زمان (ع)  
  38   منتظران ظهور در جزيره خضراء  
  39   ظهور امام زمان (ع) چه موقع خواهد بود؟!  
  40   اصرار براي ماندن در جزيره خضراء و عدم موافقت با آن  
  41   هر مؤمن مخلص ممكن است كه امام زمان (ع) را ببيند  
  42   امام زمان (ع) در هر سال، حجّ بجاي مي آورد و  
  43   برگشتن از جزيره خضراء و رسيدن به وطن  
  44   علماي شناخته شده در جزيره خضراء  
  45   * داستان سوّم *  
  46   سفر دريايي و غرق شدن كشتي  
  47   رسيدن به جزيره اي ناشناخته  
  48   حمله كردن مار بسيار بزرگ و نجات معجزه آسا  
  49   به غير از استخوان چيزي از مار باقي نماند  
  50   بالا رفتن از استخوانهاي نردباني شكل  
  51   وارد شدن به باغ بهشتي در جزيره ناشناخته  
  52   پيدا شدن سواراني از دامن صحرا  
  53   پذيراني و ميهماني سواران  
  54   برگشتن به بغداد با طيّ الارض  
  55   حسرت و پشيماني از برگشتن به وطن  
  56   گفتگو از عجايب دريا در درياي هند  
  57   سرگرداني در دريا  
  58   ورود به يكي از جزاير دريا  
  59   جا ماندن يك نفر از كشتي  
  60   موج دريا مرا از جايي به جايي مي برد  
  61   حمله كردن افعي بسيار بزرگ و جنگ افعي با عقرب  
  62   داخل شدن در جزيره بهشتي  
  63   پيدا شدن سواراني با لباسهاي سفيد و سبز و چهره هاي نوراني  
  64   خوردن غذاهاي بهشتي  
  65   اگر مي خواهي در اين جزيره بمان  
  66   طيّ كردن فاصله چند ماه در چند ساعت و رسيدن به وطن  
  67   آن مرد امام زمان (ع) بود  
  68   ديدن شهر عربي ناشناخته در دريا توسّط طبيب فرانسوي  
  69   درخواست از امام زمان (ع) براي ديدن جزيره خضراء  
  70   رفتن به جزيره خضراء با يكي از اولياء خدا  
  71   ورود به جزيره خضراء، شهر و سرزميني بهشتي  
  72   خواندن نماز جماعت با فرزند امام زمان (ع)  
  73   سؤال كردن مسائل مشكل  
  74   برگشتن به مسجد خود با طيّ الارض  
  75   رفتن به جزيره خضراء و ديدن ارواح انبياء و اوصياء  
  76   احترام مخصوص آية اللّه ميلاني نسبت به شخص ناشناس  
  77   اين شخص 11 ماه از سال را در جزيره خضراء بسر مي برد  
  78   مبتلا شدن به عشق امام زمان (ع)  
  79   راهنمايي در عالم خواب يا بيداري  
  80   آمدن شخصي از جانب حضرت وليّ عصر (ع) و رفتن به خضراء  
  81   بدست آوردن آدرس محلّ سكونت امام زمان (ع)  
  82   تقسيم كردن اموال بين فرزندان و جدا شدن از آنها  
  83   هفت سال پياده روي به مكّه و مدينه و عتبات عاليات  
  84   ديدار با دو نفر از افراد جزيره خضراء  
  85   رفتن به مشهد مقدّس با طيّ الارض  
  86   تطهير خود از وابستگي ها و ساكن شدن در جزيره خضراء  
  87   امام زمان (ع) ممكن است چندين جايگاه و اقامتگاه  
  88   نفر دوازدهمين كه مطالبي را خبر مي دهد آن وقت،  
  89   ديدن جزيره سرسبز بوسيله سيّاح خارجي  
  90   اعلام خطر به سيّاح خارجي در مورد نزديك شدن به جزيره  
  91   رهسپار شدن بسوي جزيره اسرار آميز  
  92   كسي نمي تواند وارد اين جزيره شود مگر اينكه  
  93   شيعه شدن سيّاح خارجي و وارد شدن به جزيره  
  94   قُبّه سفيد، جايگاه مخصوص امام زمان (ع)  
  95   غير از عدّه اي معدود، تمام ساكنان جزيره از فرزندانِ  
  96   آمدن امام زمان (ع) از درب قُبّه سفيد  
  97   عدم امكان عكس برداري از امام زمان (ع) و قُبّه سفيد  
  98   استقبال اهالي جزيره از امام زمان (ع)  
  99   نماز جمعه امام زمان (ع) در جزيره  
  100   درخواست عدّه اي از اهالي جزيره از امام زمان (ع)  
  101   خواندن نماز حاجت توسّط امام زمان (ع)  
  102   زنده كردن مرده توسّط امام زمان (ع)  
  103   او بر مرگ حكومت مي كند و همه چيز اهالي جزيره  
  104   چگونه سيّاح خارجي، مقاله خود را انتشار داد  
  105   رسيدن سيّاح دوّم به جزيره اسرارآميز  
  106   شيعه نشدن سيّاح دوّم و درهم شكستن دستگاههاي او و پرت شدن وي به بيرون از جزيره  
  107   ديدار سيّاح اوّل با سيّاح دوّم و انتشار مقاله  
  108   خواب و مكاشفه اي صادقانه  
  109   بپا شدن بلواي عجيبي در قم  
  110   فرستادن قاصدي خدمت امام زمان (ع) توسّط اهالي قم  
  111   حركت بطرف قبله قم براي رفتن به جزيره خضراء  
  112   راه رفتن بر روي آب و نمايان شدن جزيره خضراء  
  113   ورود به جزيره بهشتي خضراء  
  114   ورود به ساختماني كه امام زمان (ع) در آنجا تشريف داشتند  
  115   ديدار با امام زمان (ع)  
  116   امام زمان (ع) فرمودند: مي آيم انشاء اللّه  
  117   دليلي بر صادقانه بودن خواب