عبارت قسمت
تعداد كل:41

رديف عنوان
  1   (مقدّمه)  
  2   لحظات پس از مرگ و وضعيّت مرده و تشييع كنندگان  
  3   شب اوّل قبر و سؤالات نكير و منكرو به فرياد رسيدن حضرت علي (ع)  
  4   آشنايي و گفتگو با راهنماي عالم برزخ (هادي)  
  5   ملائكه تفتيش كننده و فشار قبر و پاك شدن از گناهان  
  6   شفا يافتن توسّط هادي  
  7   نفرستادن خيرات توسّط بازماندگان و ناراحتي آية اللّه نجفي  
  8   ديدار با حضرت اباالفضل (ع) و حضرت علي اكبر (ع) و سلام رساندن حضرت زينب (س)  
  9   راحت بودن سه سال اوّل تكليف بخاطر استحكام نداشتن قوّه عقل  
  10   ديدار و همسفر شدن با شيطان  
  11   اوّلين شيطنتِ شيطان  
  12   تشنگي و خوردن هندوانه تلخ جهالت  
  13   حمله كردن سگ و كتك خوردن بخاطر تجاوز  
  14   استراحت مابين راه در شهر نعمتها  
  15   تجسّم حقيقي بعضي از رذايل و اعمال بد  
  16   درختان پرميوه و نهرهاي جاري و قصرهاي عالي در شهر محبّت  
  17   بازگشت شيطان و راههاي باريك و پرسنگلاخ  
  18   فرستادن خيرات توسّط بازماندگان و فايده آن براي ادامه سير برزخي  
  19   ديدار و همصحبت شدن با حوريه بهشتي بخاطر ازدواج موقّت با زني در دنيا  
  20   عذابهاي زناكاران و لواط كنندگان و شكم پرستان  
  21   وادي وحشتناك تمسخركنندگان و غيبت كنندگان  
  22   آتش گرفتن باغها و بوستانهاي بهشتي بخاطر دروغ گفتن و تهمت زدن صاحبان آن ...  
  23   قصرها، باغها، چشمه ها و دختران و پسران بهشتي  
  24   موسيقي ها و صداهاي خوش بهشتي و صوت دل انگيز قرآن  
  25   غضب حضرت اباالفضل (ع) بر يكي از علماء شهوت ران  
  26   ديدار با حضرت ابالفضل (ع) و حضرت علي اصغر (ع) و گرفتن تذكره عبور و كسب معارف از  
  27   رساندن زاد و توشه، توسّط بازماندگان  
  28   سرزمين وحشتناك حريصان و مال يتيم خوران و رشوه خواران  
  29   گرفتار شدن در وادي هولناك حسد و به فرياد رسيدن حضرت علي (ع)  
  30   هديه حضرت زهرا (س) و ورود به خيمه هاي حوريانِ بهشتي و كسب معارف الهي از يك حوريه  
  31   ديدار و صحبت آية اللّه نجفي با يكي از دخترانش در عالم برزخ  
  32   دلِ عاشق، و غمگين و محزون شدن در بهشت  
  33   درد دل كردن با هادي  
  34   گفتگو با حبيب بن مظاهر در مورد ظهور امام زمان (ع)  
  35   آگاه شدن بهشتيان از غربت و مظلوميّت امام زمان (ع) و بوجود آمدن جوش و خروشِ عجيبي  
  36   گفتگوي پيامبر (ص) با خداوند در مورد ظهور  
  37   سخنراني براي بهشتيان در مورد ظهور امام زمان (ع)  
  38   حركت بهشتيان بسوي برهوت، و بحث و گفتگوي آية اللّه نجفي با رئيس ملائكه  
  39   عذاب سخت و وحشتناك دشمنان اهل بيت(ع) و مضاعف شدن عذاب آنها بخاطر لعن شيعيان بر آ  
  40   طلب ظهور امام زمان (ع) از خداوند متعال توسّط تمام عالَم و عالَميان  
  41   رسيدن ظهور آقا امام زمان (ع)