عبارت قسمت
تعداد كل:25

رديف عنوان
  1   دعاي ندبه  
  2   دعاي عهد  
  3   دعاي توسل  
  4   دعاي فرج  
  5   دعاي آل ياسين  
  6   دعاي اللهم عرفني نفسک  
  7   شب جمعه  
  8   روز جمعه  
  9   شب قدر  
  10   روز عاشورا  
  11   دوشنبه و پنج شنبه  
  12   شب و روز نيمه شعبان  
  13   روز نوروز  
  14   هنگام غم و اندوه  
  15   بعد از ذکر مصيبت امام حسين  
  16   هنگام غروب آفتاب  
  17   عيد فطر  
  18   عيد قربان  
  19   تعجيل در فرج  
  20   زيادي نعمت  
  21   اداء اجر رسالت  
  22   آمرزش گناهان  
  23   دعاي امام زمان در حق دعا کننده براي حضرتش  
  24   تشرف به ديدار حضرت در خواب يا بيداري  
  25   طول عمر