بازگشت

بارندگي هاي زيان بار


يکي از شاخصه هاي دوران پيش از ظهور امام مهدي ـ ارواحنا فداه ـ بر هم خوردن نظم پديده هاي طبيعي است ـ که علت آن خارج شدن بشر از نظم عالم (عبادت خدا)مي باشد ـ آسمان يا نمي بارد و يا اگر ببارد زيانهايي را به بار مي آورد که از مهمترين آنها ويراني کشاورزي و محصولات آن است، که در فرمايشات اهل بيت (ع) قابل پيگيري است.