بازگشت

مساجد ويران


در روايات علائم پيش از ظهور آمده حاکي از آنست که مساجد در ظاهر بسيار زيبا و دلربا شده لکن از جهت معنوي، نشر معارف اهل بيت و تربيت الهي انسانها ضعيف شده که در روايات از آن به ويراني مساجد در آخر الزمان تعبير شده است.