بازگشت

پيدايش مدعيان مهدويت


به خاطر استواري اعتقاد به نبوت و امامت ـ و در بحث ما ـ امامت حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ در جامعه اسلامي عده اي با انگيزه هاي مختلف ـ غالباً يا همگي ـ دنيوي، خود يا ديگران را مهدي نجات بخش معرفي نموده اند. که شمار اين افراد به بيش از 50 نفر رسيده است. کساني که در تاريخ به اين عنوان شهرت يافته اند سه گروهند:

1ـ کساني که ديگران آنان را مهدي خواندند. مانند: (محمّد حنفيه فرزند امير مؤمنان (ع)).

2ـ کساني که با انگيزه هاي جاه طلبي چنين ادّعايي نموده اند که اين گروه بسيارند. مانند: (مهدي عبّاسي).

3ـ کساني که طبق نقشه استعمار به چنين ترفندي دست زده اند. مانند: بنيانگذار بهائيت (علي محّد باب).