بازگشت

آرزوي شهادت


آرزوي بزرگ ياران خاصّ امام مهدي ـ ارواحنا فداه ـ به انجام رساندن وظايف و شهادت در راه خداست چرا که معنا و مفهوم حقيقي شهادت را دريافته اند.

از امام صادق (ع) علاوه بر مفهوم بالا آمده است که شعار آنان خونخواهي امام حسين (ع) است.