بازگشت

اتحاد و برادري ياران


از ويژگي هاي آنان اين است که:

نه اختلافي در انديشه و گفتار آنان خواهي ديد و نه در رفتارشان و همگي يک دل و يک زبان هستند.

از امير مؤمنان (ع) آمده است:

گويي يک پدر و مادر آنان را پرورانده و دلهايشان لبريز از مهر و محبّت و خيرخواهي است.