بازگشت

شب زنده داري ياران


ياران آن گرامي عبادت کنندگان خاضع و خاشعند شبانگاهان را با نيايش به سحر رساند و روزها در اوج آمادگي براي انجام دستورات حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ ايستاده اند، که احاديث هم بر اين معنا شاهد است.