بازگشت

ايمان استوار ياران


ياران خاصّ حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ از نظر معنويّت و ايمان کامل و استوار و نداشتن ذرّه اي ترديد، ترس و دلهره در دلها بي نظيرند.

بر اين اساس هنگامي که به ميدان جنگ گام مي نهند کسي توان ايستادن در برابر آنان را ندارد.

امير مؤمنان (ع) فرمودند:

آنها همچون شيراني که از بيشه خود خارج شده اند (که کسي جرأت مقابله با آن شيران را ندارد) بر گرد آن حضرت حلقه مي زنند. آنان به راستي مانند پاره آهني هستند که اگر بر متلاشي نمودن کوهها تصميم بگيرند آنها را نابود مي سازند. آنان خداي را آنگونه که شايسته است به يگانگي مي پرستند.