بازگشت

ياران امام زمان


در ستايش از اين گروه وارسته روايت بسياري وارد شده همچنين آياتي از قرآن در مورد آنان تأويل شده است، از باب نمونه در مورد آيه 148 سوره بقره که مي فرمايد:

... هر کجا باشيد خداوند شما را گرد خواهد آورد.

از امام صادق (ع) آمده است که:

اين آيه به 313 نفر ياران اصلي حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ (به تعداد ياران پيامبر در

جنگ بدر) اشاره دارد. به خدا سوگند! که آنان در شمار، اندک هستند، امّا در کارآيي و ايمان بسيارند و مانند ابر پراکنده پاييزي آنان ظرف لحظه اي در يک ساعت معيّن از سراسر گيتي در مکّه حاضر مي گردند.

امير مؤمنان (ع) در اشاره به شخصيت آنان مي فرمايد:

آنان در شايستگي و امتيازات بر اوج رفيعي هستند نه از نسلهاي گذشته کسي از آنان پيشي گرفته است و نه از آيندگان کسي به مقام آنان مي رسد.