بازگشت

تکامل عقول


عصر غيبت، عصر دوري عموم مردم از ملاقات با امام زمان (عج) است.

امام، هادي بشر است، دوري از اين هدايت گر آيا چيزي جز گمراهي و قساوت قلوب در پي خواهد داشت؟ پس انسانهايي که طالب هدايت اند چه خواهند کرد؟

طبق بيان نوراني امام سجاد (ع): خداوند به چنين افرادي درک و فهمي عنايت مي فرمايد که غيبت امامشان در نزد آنها به منزله حضور است.

چنين افرادي در زمينه سازي ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ بسيار مؤثرند چرا که يکي از ويژگي هاي ايشان انتظار واقعي شان است. آنها منتظرند و خود را براي آمدن امام زمانشان آماده مي کنند و همچنين دعوت کننده مردم به سوي دين خدايند و از آنان منتظراني واقعي مي سازند.