بازگشت

ابعاد عملي


چنانچه انتظار يک کشاورز براي خوب به عمل آمدن محصول مشروط به اين است که زمين کشاورزي را اصلاح کند، تخم بکارد، به موقع آبياري کند و...

در حاليکه مي داند تربيت کننده آن تخم و روياننده آن خدا است.

چون احتمال آفت مي رود، سم پاشي کرده و نيز از خدا مي خواهد که آفتها را از بين ببرد و محصول او را به عمل آورد. همينطور انتظار و دعا براي فرج امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ بر شرايطي تکيه دارد که برخي از آنها به دست خود مردم است که عبارت از تقواي الاهي و رفتار نيکو است چنانچه در قرآن مي فرمايد:

«اگر مردمان ايمان آورده و تقوا پيشه سازند حتماً درهاي برکت را از آسمان و زمين به سوي ايشان مي گشاييم.»

پس رفتار زشت مردم خود مانعي براي ظهور آن عزيز جانهاست.

ـ برخي از ابعاد انتظار عملي عبارتند از:

پايبندي به مکتب

يکي از ابعاد مهم انتظار عملي، متابعت محبّت آميز از حق و دستورات اهل بيت (ع) در تمامي شؤون و مخالفت خصمانه با ناحق و دوري از دشمنان خدا و اهل بيت (ع) است.

پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

«خوشا به حال منتظراني که به حضور قائم برسند، آنان که پيش از قيام او نيز پيرو اويند، با دوست او عاشقانه دوستند و موافق، و با دشمن او خصمانه دشمنند و مخالف.»

دينداري

از ويژگيهاي انسان منتظر دينداري است. او بايد از هر گونه سستي و انحراف دوري گزيند و در خط صحيح قرار گيرد.

امام صادق (ع) فرمودند:

«براي صاحب الامر غيبتي طولاني است، در اين دوران هر کس بايد تقوي پيشه کند و چنگ در دين خود زند.»

آمادگي نظامي

مؤمن منتظر بايد هميشه آمادگي نظامي و نيروي سلحشوري داشته باشد تا به هنگام طلوع حق، به صف پيکارگران رکاب آنحضرت بپيوندد.

امام صادق (ع) فرمودند:

«مي بايست هر يک از شما براي قيام قائم اگر چه يک تير تهيه کند، همانا خداوند هنگامي که اين نيت را در او مي بيند اميد است که عمرش را طولاني سازد تا آنکه او را دريابد و از ياوران او باشد.»

اخلاق اسلامي

بُعد اخلاقي اسلامي بايد در جامعه منتظر حضور محسوس داشته باشد.

امام صادق (ع) فرمودند:

«هر کس خوش دارد، در شمار اصحاب قائم باشد، بايد در عصر انتظار مظهر اخلاق نيک اسلامي باشد.

پارسايي

انسان منتظر علاوه بر تديّن، بايد پارسا باشد و خود را چنان که آن پيشوا دوست دارد، بسازد و خود را به او و ياران وي شبيه سازد، تا در شمار آنان به حساب آيد.

امام صادق (ع) فرمودند:

«هر کس دوست دارد، در شمار اصحاب قائم باشد، بايد چشم به راه باشد و پارسايي پيش گيرد و کردار باورع داشته باشد.»