بازگشت

همسر و فرزندان آن حضرت


با توجه به احاديث و زيارات حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ داراي همسر و فرزنداني است. که همسران آن حضرت از برترين زنان و فرزندان آن بزرگوار ميوه هاي درخت ولايتند.