بازگشت

امکان ملاقات با امام زمان


بالاترين دليل بر امکان يک چيزي اين است که آن اتفاق افتاده باشد. اين جمله از مرحوم علامه بحر العلوم (ره) معروف است که وقتي شخصي از ايشان سؤال کرد که آيا در غيبت کبري مي توان حضرت ولي عصر (عج) را ديد، آهسته (بدون اينکه سؤال کننده متوجه شود) فرمود: «چه بگويم در جواب اين شخص با اينکه آن حضرت مرا در آغوش گرفته است...»!

با تأمل و دقت در تمام توقيع مبارک اين نکته فهميده مي شود که منظور مشاهده مخصوص همراه با ادعاي نيابت، منظور امام (ع) است.