بازگشت

قيام به هنگام شنيدن اسم مبارک


ديگر از اموري که مقتضاي ادب و احترام به ساحت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ است، آنکه هنگام ياد نام مقدس «قائم» از جاي برخاسته و دست بر سر نهاده و تواضع و احترام به جاي آورده شود.

از حضرت صادق (ع) درباره علت ايستادن هنگام ياد شدن نام «قائم» سؤال شد، امام (ع) فرمودند:

... از رسوم ادب اين که غلام هنگام نظر انداختن مولاي بزرگوار خود، بايستد و خضوع کند و از خداوند فرج و ظهور او را تمنّا دارد.

نکته جالب در حديث اينکه چون قائم آل محمد (عج) شخصيتي فرا زماني دارد، اين سنت و شيوه دوستان اهل بيت (عليهم السلام) حتي در زمان امام صادق (ع) بوده است که راوي از علت اين رسم و ادب جويا مي شود.