بازگشت

استمداد و استغاثه


اين در نهاد بشري است که همواره در ناهنجاري ها به بزرگ خويش پناهنده مي شود. و از اين روست که اهل ولا نيز هميشه استغاثه به ائمه طاهرين (عليهم السلام)مي جويند چرا که آنان همواره بجا آورنده خواسته ها و پناه دهنده بي پناهان هستند.

بنا بر آنچه از روايات معلوم مي شود امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ پناه بي پناهان و فرياد رس بيچارگان است.

پس بايد در هر زماني دست به دامان امام زماني که حقيقتاً فقط او توان حل و فصل مشکلات و مهمات را ـ به اذن الهي ـ داراست و خداوند او را کليد گردش امور جهان قرار داده است و بس.