بازگشت

عبادت به نيابت


شخصي به امام صادق (ع) عرض مي کند: شخصي از جانب ديگري حجّ بجا مي آورد، آيا براي او ثوابي هست؟

حضرت فرمودند: براي کسي که از جانب برادر مؤمن خود حجّ بجا بياورد ثواب 10 حج ديگر مي باشد.

از اين نمونه روايت معلوم مي شود که استحباب حجّ از امام و پيشواي مؤمنان نه تنها فضيلت دارد که حتماً بيش از يک مؤمنين ثواب خواهد داشت.

نيز مستحب است که انسان نماز بخواند و ثواب آن را هديه به يکي از ائمه هدي (عليهم السلام)نمايد که تفصيل آن را مي توان در کتابهاي دعا پيدا نمود.