بازگشت

پذيرش وجود امام زمان


يکي از وظايف شيعيان در زمان غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ باور داشتن اين که او زنده است و بر روي همين زمين زندگي مي کند و منتظر فرمان پروردگار در بيرون آمدن از جهان غيبت و قيام عليه جور و ستم مي باشد.

رسول گرامي اسلام (ص) فرمودند:

هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، چون مردم زمان جاهليت بر کفر مرده است.