بازگشت

اتفاق مسلمين


در اينکه «حضرت رسول (صلي الله عليه وآله) خبر دادند به آمدن شخصي که او را مهدي «عج» مي گويند و همنام با آن حضرت است و در آخر الزمان دين آن حضرت را رواج دهد و تمام زمين را از عدل و داد پر کند»، اختلافي بين فرقه هاي مسلمان نيست. بعضي از اختلافات ميان مسلمين درباره مهدي موعود «عج»:

اختلاف اول:

از جهت نسبت او که «مهدي از اولاد کيست؟» چند قول مطرح است:

1 ـ از اولاد عباس بن عبدالمطلب است.

2 ـ از اولاد حضرت علي (عليه السلام) بوده و مهدي همان محمد بن حنفيه است (مذهب کيسانيه).

3 ـ از فرزندان امام حسن مجتبي (عليه السلام) است.

4 ـ از اولاد امام حسين (عليه السلام) است (قول شيعه اثنا عشري).

براي سه قول اول پاسخهاي مستدل ومحکمي داده شده که علاقمندان به مباحث مفصّل مراجعه نمايند.

اختلاف دوم:

در اسم پدر حضرت مهدي «عج» اقوال:

1 ـ اماميه: حضرت عسکري «امام حسن بن علي بن محمد» پدر آن حضرت است.

2 ـ جمعي از اهل سنت: اسم پدر مهدي هم نام پدر پيامبر (عبدالله) است.

شيعه اماميه پاسخهاي دقيق و محکم به روايات مورد استناد اين گروه از اهل سنت مي دهد.

کتابهاي اهل سنت پيرامون مهدويت

کتابهاي بسياري در ميان اهل سنت در اثبات وجود و حالات آن حضرت تأليف شده است، مانند:

«مناقب المهدي»

«عقد الدرد في اخبار الامام المنتظر»

«اخبار المهدي»

«ملاحم»

«برهان در اخبار صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ»

و...