بازگشت

مدت غيبت صغري


مي توان گفت که غيبت صغري از عصر حضرت عسکري (عليه السلام) و ولايت فرزند گرانمايه اش حضرت مهدي «ارواحنا فداه» شروع شده و با اين بيان، پنج سال زندگي آنان وجود گرانمايه در کنار پدر را، جزؤ غيبت صغري محسوب داشته اند.