بازگشت

اختلافات فرقه اي پس از رحلت امام حسن عسکري


پس از شهادت امام عسگري (عليه السلام) اختلاف بسياري در اجتماع شيعه افتاد به گونه اي که فرقه هاي بسياري پديد آمد که از آن جمه است:

1 ـ فرقه عسکريّه: امام حسن عسکري (عليه السلام) را غايب قائم مي دانند و قائلند که او نمرده و بعضي گفتند که وفات کرده و بعد از آن زنده شده است.

2 ـ فرقه اي که مي گويند امام زمان در شکم مادر است و هنوز متولد شده است.

3 ـ و فرقه اي که مي گويند امام حسن عسگري مرده و بعداً زنده مي شود.

4 ـ و فرقه اي امام حسن عسگري را به امامت قبول دارند ولي مي گويند: ولادت فرزند براي او مسلم نشده و ما فعلا در زماني هستيم که امامي وجود ندارد (ايام فترت).

- براي ردّ اين عقائد فاسد مي گوييم:

الف) يا استناد آنها به اخبار و روايات ضعيف ـ سندي يا متني ـ است.

ب) يا لازمه آن عقيده اين است که در مدّتي زمين خالي از امام و حجّت باشد که فساد اين مطلب روشن است. چرا که طبق احاديث مسلم است اگر حجّت خداوند نباشد زمين ساکنان خود را به کام خود فرو مي برد و نظام عالم دگرگون مي شود.