بازگشت

ماجراي سرداب مقدّس


«سرداب» طبقه زيرين خانه مسکوني و محل عبادت سه امام، حضرت هادي (عليه السلام)و امام مهدي «ارواحنا فدا» بوده است که در طول مدت غيبت هم مکرّراً امام زمان «عج» به آنجا رفته اند.

علت احترام شيعه به سرداب هم به همين خاطر است. يعني بخاطر قداست صاحب خانه است نه به دليل اتهامات ناروايي که به شيعه وارد مي کنند.

معناي اينکه شروع غيبت، از سرداب بوده آن است که همانند رسول خدا در هجرت به مدينه که طوري از خانه خارج شدند که دشمنان نمي دانستند پيامبر به کجا رفته، حضصرت مهدي هم مخفيانه از خانه خود (سرداب) خارج شده اند. نه آنطور که بعضي کوردلان اهل سنت به شيعه نسبت مي دهند ـ نه حضرت به ديوار يا زمين يا چاه سرداب فرو رفته! نه مانند فرشتگان يا جنّيان از نظرها ناپديد گشته اند ـ