بازگشت

ولادت از ديدگاه اهل سنت


در کتاب «المهدي الموعود المنتظر عند اهل سنّة» نام چهل تن از علماي اهل سنّت که همگي در کتابهاي خويش به ولادت حضرت مهدي (عج) اعتراف نموده اند، ذکر شده است.