بازگشت

علت مخفي بودن ولادت


1ـ با سفارشات حضرت عسگري (ع) به اطرافيان.

2ـ از هنگام تولد حضرت مهدي (عج) به مدت 5 سال، حضرت در خانه امام عسگري (ع) بگونه اي زندگي کردند که عموم مردم (به جز خواص) توجهي به او نداشتند.

3ـ علل و اسرار اين مخفي بودن در بحث علت غيبت مفصلا بيان مي شود.