بازگشت

نداي آسماني


نداي آسماني از روشنترين علامتها براي ظهور حضرت مهدي (عج) است.

رخداد پرشکوه و جهاني چون ظهور حضرت مهدي پيش از رخ دادن يک اعلام جهاني آن هم در روشن ترين معنا و مفهوم مي طلبد. از امام صادق (ع) آمده است هر قومي به زبان خود آن را مي شنود:

از روايات چنين بدست مي آيد که اين فريادها متعدد است:

1ـ در ماه رجب، سه فرياد:

الف) آگاه باشيد، لعنت خدا بر ظالمين باد!

ب) اي مؤمنان قيامت فرا رسيد.

ج) خداوند او (حضرت مهدي) را برانگيخت، سخن او را گوش و اطاعت کنيد.

2ـ در ماه رمضان (شب جمعه ـ شب 23):

الف) نداي حق توسط جبرئيل به سوي حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ

ب) نداي باطل توسط شيطان (درآخر روز) براي ايجاد ترديد که مي گويد هان! فلاني مظلوم کشته شد.

3ـ در ماه محرم همان ماهي که ظهور در ان واقع مي شود و نداي جبرئيل به اعلام ظهور بلند مي شود.