بازگشت

شهادت نفس زکيه


(از علامات حتمي ظهور)

نفس زکيه لقب فردي از دودمان رسول خدا (ص) است. وي پس از ظهور و قبل از قيام

حضرت بقية الله بدون هيچ جرمي، تنها به خاطر رساندن پيام شفاهي حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ به مردم مکه، مظلومانه به شهادت مي رسد. در روايات آمده است که بين قيام قائم (عج) و شهادت نفس زکيه جز 15 شب فاصله نيست.