بازگشت

سيماي مهدي


بر حسب روايات، حضرت صاحب الزمان (عج) شبيه ترين ائمه به رسول خداست. رنگ او گندم گون، داراي پيشاني درخشان و ابروان کشيده بلند و جسم لطيف مي باشد، دندانهاي مبارکش سفيد و ميانه آنها باز است و بر گونه راست مبارک او خالي هاشمي درخشانست. موي و ريش مبارکش محرابي مايل به رنگ خرمايي سياه و کشيده داراي عمامه عربي است شمشيرش هميشه حمايل دارد.

بارها آن حضرت را در کودکي ديده اند

در کتاب کمال الدين بطور مفصل نام اين افراد که در کودکي آن حضرت را ديده اند ذکر شده و امام عسگري (ع) هم بارها فرموده اند پس از من حجت خدا و امام شما اين کودک (مهدي«عج») خواهد بود و امر به اطاعت او نمودند.