بازگشت

ميلاد


زمان دقيق ولادت

با توجه به روايات شيعه و سنّي زمان دقيق ولادت آن نور الهي در پانزدهم شعبان سال 255 هجري بوده است.