بازگشت

تلاش سازمان هاي جهاني


آنها معتقدند که سازمانهاي بين المللي در زمينه هاي مختلف تلاشي در زمينه رفع اختلاف و همانند کردن کوشش ها دارند. اين موسسات در صدد آنند که مردم را بهم نزديک کنند، اختلافات موجود ناشي از کمبودها، نارسائيها، درگيري هاي بين ملتها و دولت ها را از ميان بردارند. اينان به سازمانهاي بين المللي چون سازمان ملل متحد، شوراي امنيت، ديوان بين الملي داوري لاهه، سازمان خوار و بار جهاني، سازمان بين الملي کار، دفتر بين المللي تعليم و تربيت، سازمان علمي و فرهنگي يونسکو و... فوق العاده دلبسته و به آنها اميدوارند. کوشش آنها در ايجاد ارتباط از نظر مخابرات بين المللي، ايجاد امکانات و تسهيلات در مسافر ها از طريق خطوط هوائي، راه آهن، مبادلات سفرا، تبادل فرهنگي گوشه اي براي تحقق اين امور است. آنان معتقدند اين مسائل و امور خود سببي و زمينه اي براي ايجاد ارتباط و تفاهم بيشتر و در نتيجه وحدت بشريت است. و در آن روز که اين وحدت پديد آمد امکان ايجاد اختلافات بر اساس خواسته ها موجود خواهد بود.