بازگشت

يکي بودن آفريدگار


مصدر کون يکي است. يک خدا براي همه است، و يک آفريدگار براي موجود است. وحدت در آفرينش است و وحدت در گردانندگي (خلق و امر) اگر مصدر کون دو يا چند تا بود در آن صورت هر خدائي تنها به مخلوقات خود مي رسيد و بر اثر آن تصادم پديد مي آمد. اصول تجربي، مي گويند ارباب متعدد لغو و پوچ است و نيز تجربه روز مي گويد اگر دو خدا بود اختلاف مي شد و فساد پديد مي آمد، پس معبودي جز خداي يکتا نيست (لا اله الا الله) و اين خود زمينه اي براي تحقق آرمانهاي اسلامي است.