بازگشت

اهداء


تقديم به

امام و مولايم، ولي امر جهانيان و عزيزتر از جان، همان کس که دل بانتظار ظهور مقدمش مي طپد، و اشک از فرقتش به رخساره ها مي چکد آخرين يادگار معصوم پيامبر، مهدي صاحب الزمان (ع) بدان اميد که مددي از سوي او رسد، شايستگي و لياقتي پديد آيد و غبار راه عصر قيامش بر سر من نشيند. اصلاح و تکميل سه گفتار در نيمه شعبان 1353[ صفحه 9]