بازگشت

خلق و خوي مهدي


از مجموعه اخبار که ذکر خواهيم نمود و ديگر روايات عامه و خاصه بدست مي آيد که امام عصر ارواحنا الفداه در خلق و خو شبيه رسول خدا صلي الله عليه و آله مي باشد. اين روايات حکايت از آن دارند که وي از خاندان پيامبر اکرم و هم نام ايشان مي باشد. و خداوند امر ظهور وي رادر يک شب اصلاح مي فرمايد. در هنگام ظهور، بر سرش پاره ابري است که بر آن ملکي فرياد مي زند: اين مهدي خليفه خداست، دست از فرمانش برنداريد. مردم طاعتش را گردن مي نهند و محبت و ولاي او را در سراسر وجودشان به جريان در مي آورند. خداوند او را با سه هزار تن از ملائکه ياري مي کند.

شيخ محيي الدين ابن عربي مي گويد: دشمنانش در زمان ظهور، فقهاي مقلد هستند که از ترس شمشير و تمايل به آنچه نزد اوست، تن به فرمانش مي دهند.[ صفحه 30]