بازگشت

سخناني از امام حسين


شيخ صدوق در اکمال الدين به سند خود از جعفر بن محمد عليه السلام، از پدرش، از جدش، از امام حسين بن علي عليهم السلام نقل مي کند که فرمود: في التاسع من ولدي سنه من يوسف و سنه من موسي بن عمران و هو قائمنا اهل البيت يصلح الله تبارک و تعالي امره في ليله واحده: در نهمين تن از فرزندانم سنتي از يوسف و سنتي از موسي بن عمران است. او قائم ما اهل بيت است که خداوند تبارک و تعالي امر ظهور او[ صفحه 145]رادريک شب اصلاح مي فرمايد. و به سند خود از امام حسين عليه السلام نقل مي کند که فرمود: قائم هذه الامه هو التاسع من ولدي و هو صاحب الغيبه و هو الذي يقسم ميراثه و هو حي: قائم اين امت، نهمين از فرزندان من است. او صاحب غيبت مي باشد و کسي است که ميراثش تقسيم مي شود در حاليکه زنده است. و به سند خود از ايشان روايت مي کند که فرمود: منا اثنا عشر مهديا اولهم امير المومنين علي بن ابي طالب و آخرهم التاسع من ولدي و هو الامام القائم بالحق يحيي الله به الارض بعد موتها و يظهر به دين الحق علي الدين کله و لو کره المشرکون له غيبه يرتد فيها اقوام و يثبت علي الدين فيها آخرون فيوذون و يقال لهم متي هذا الوعد ان کنتم صادقين اما ان الصابر في غيبته علي الاذي و التکذيب بمنزله المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلي الله عليه و آله: از ماست دوازده (امام) هدايت شده. اولينشان (سرور اهل ايمان) علي بن ابي طالب و آخرينشان نهمين تن از فرزندانم مي باشد. او امام قائم به حق است. خداوند توسط او زمين را بعد از مردنش زنده مي سازد و دين حق (اسلام) را بر تمامي اديان چيرگي مي بخشد، هر چند مشرکان را خوش نيايد. او را غيبتي است که گروههائي (از مسلمانان) در آن مرتد. مي شوند و دسته اي بر دين ثابت قدم مي مانند. ايشان مورد آزار قرار گرفته و به ايشان (از روي تمسخر) گفته مي شود: اين وعده اي را که مي گوئيد، اگر راست است، چه هنگام واقع خواهد شد؟ آگاه باشيد، کسي که در برابر آزار و تکذيب اينان در زمان غيبت امامش، استقامت ورزد، همپايه مجاهد شمشير زن در رکاب رسول خداست.[ صفحه 146]و به سند خود از حضرتش نقل مي کند که فرمود: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلک اليوم حتي يخرج رجل من ولدي يملاها عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما کذلک سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول: اگر از دنيا باقي نماند مگر يک روز، هر آينه خداوند چنان بر گستره آن روز افزايد تا مردي از فرزندانم ظهور نمايد و زمين را همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد، آکنده از عدل و داد سازد اين را از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم. شيخ صدوق به سند خود نقل مي کند که به امام حسين عليه السلام عرض شد: آيا شما صاحب اين امر (قائم آل محمد) هستيد؟ فرمود: لا و لکن صاحب هذا الامر الطريد الشريد الموتور بابيه المکني بعمه يضع سيفه علي عاتقه ثمانيه اشهر: نه، اما صاحب اين امر، طرد شده از ميان خلق و آواره از شهر و ديار خود و خون خواه پدرش مي باشد. کينه عمويش را نشان دارد. هشت ماه شمشير را بر دوش حمل مي سازد (و دشمنان دين را نابود مي نمايد).[ صفحه 147]