بازگشت

سخناني از اميرمؤمنان


شيخ صدوق در اکمال الدين به سند خود از ابوجعفر ثاني عليه السلام، از آباء گرام خود، از امير المومنين علي عليه السلام نقل مي کند که فرمود[ صفحه 141]للقائم منا غيبه امدها طويل کاني بالشيعه يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعي فلا يجدونه الا فمن ثبت منهم علي دينه و لم يقس قلبه لطول امد غيبته امامه فهو معي في درجتي يوم القيامه: براي قائم خاندان ما غيبتي است طولاني. گويا شيعيان را مي بينم که در زمان غيبت چون گوسفنداني در جستجوي چراگاه سر گردانند. هان که هر کس از آنان بر دين خود ثابت باشد و در طول غيبت امامش، قلبش را قساوت نگيرد، پس او در روز قيامت در درجه من خواهد بود. سپس فرمود: ان القائم منا اذا قام لم يکن لاحد في عنقه بيعه فلذلک تخفي ولادته و يغيب شخصه: قائم ما چون قيام کند، بيعت هيچيک (از جباران زمانه) را بر گردن ندارد. به همين خاطر است که ولادتش پنهان خواهد بود و غيبت اختيار مي کند. و به سند خود از امام رضا عليه السلام، از آباء گرامشان، از امير المومنين نقل مي کند که به امام حسين عليه السلام فرمود: التاسع من ولدک يا حسين هو القائم بالحق المظهر للدين الباسط للعدل: نهمين از فرزندانت اي حسين، قائم به حق، چيرگي بخش دين و عدالت گستر است. امام حسين عليه السلام مي فرمايد که گفتم: يا امير المومنين و ان ذالک لکائن: اي امير المومنين، اين واقع خواهد شد؟ فرمود: اي و الذي بعثت محمدا بالنبوه و اصطفاه علي جميع البريه و لکن بعد غيبه[ صفحه 142]و حيره فلا يثبت فيها علي دينه الا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين اخذ الله ميثاقهم بولايتنا و کتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه: آري، قسم به آنکه محمد (صلي الله عليه و آله) را به نبوت برانگيخت و او را بر گزيده خويش از ميان تمام خلق قرار داد، که بعد از غيبت و حيرتي، جز صاحبان اخلاص و دارندگان روح يقين بر دين خود ثابت نمي مانند. هماناني که خداوند بر ولايت ما از آنان ميثاق گرفته و در سر لوحه دلهايشان عنوان ايمان را نگاشته و به روحي از جانب خود تائيدشان نموده است. نعماني در کتاب غيبت به سند خود از علي بن ابي طالب عليه السلام نقل مي کند که حضرتش فرمود: صاحب هذا الامر من ولدي هو الذي يقال مات او هلک في اي واد سلک: صاحب اين امر از فرزندان من است. او کسي که (در موردش) گويند که در گذشته يا نابود شده، يا گويند که (او زنده است) اما معلوم نيست به کدام سرزمين رفته است. شيخ کليني به سند خود از امير المومنين عليه السلام نقل مي کند که حضرتش به ابن عباس فرمود: ان ليله القدر في کل سنه و انه ينزل في تلک الليله امر السنه و لذلک الامر ولاه من بعد رسول الله صلي الله عليه و آله. بدرستي که شب قدر در هر سال وجود دارد. و در آن شب، امر سال آينده نزول مي يابد. و بدين جهت است که والياني بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله وجود دارند. ابن عباس به ايشان عرض کرد: ايشان کيستند؟[ صفحه 143]فرمود: انا واحد عشر من صلبي ائمه محدثون: من و يازده تن از نسلم، اماماني که(به وسيله فرشته بدانان) سخن گفته مي شود. اخبار در اين باب بسيار است و ما به همين مختصر بسنده مي کنيم.