بازگشت

سخناني از پيامبر


شيخ صدوق در کمال الدين به سند خود از جابر انصاري، از نبي اکرم صلي الله عليه و آله نقل مي کند که حضرتش فرمود: المهدي من ولدي اسمه اسمي و کنيته کنيتي، اشبه الناس بي خلقا و خلقا، تکون له غيبه و حيره، تضل فيها الامم، يقبل کالشهاب الثاقب فيملاها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا: مهدي از فرزندان من است. نامش نام من و کنيه اش کنيه من. در خلقت و خوي شبيه ترين خلق به من مي باشد. غيبت و حيرتي دارد که در آن مردمان به گمراهي ره مي سپارند. آن گاه چون شهابي فروزنده فرارسد و زمين را آکنده از عدل و داد سازد، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد. و به سند خود از امام جعفر صادق، و ايشان از آباء گرام خود نقل مي کند که رسول اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: القائم من ولدي اسمه اسمي و کنيته کنيتي و شمائله شمائلي و سنته سنتي، يقيم الناس علي ملتي و شريعتي و يدعوهم الي يکتاب الله عزوجل، من اطاعه اطاعني و من عصاه عصاني و من انکره في غيبته فقد انکرني:[ صفحه 135]قائم از فرزندان من است. نامش نام من، و کنيه اش کنيه من، و شکل و رخسارش شکل و رخسار من، و روشش روش من مي باشد. مردم را بر دين و راه و روش من مي دارد و آنان را به کتاب خداي صاحب عزت و جلال فرا مي خواند. هر که فرمانش برد، فرمان من برده است. و هر که در برابرش سر به عصيان کشد، مرا نافرماني کرده است منکر او در زمان غيبتش، انکارگر من است. و به سند خود از امام جعفر صادق من انکر قائم من ولدي في زمان غيبت مات ميته جاهليه: هر که قائم از فرزندانم را در زمان غيبتش انکار کند، مي ميرد به مرگ جاهليت. و به سند خود از ابن عباس، و او از پيامبر عظيم الشان نقل مي کند که فرمود: علي بن ابي طالب امام امتي و خليفتي عليهم بعدي و من ولده القائم المنتظر يملا الله عزوجل به الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، و الذي بعثني بالحق بشيرا الثابتين علي القول به في زمان غيبته لاعز من الکبريت الاحمر: علي بن ابي طالب امام بر امتم و جانشينم بعد از من بر آنان مي باشد. از فرزندان اوست قائم منتظر، که خداوند صاحب عزت و جلال زمين را به دست او مالا مال از عدل و داد مي سازد، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد. قسم به آنکه رسالت مرا به حق قرار داد ثابتين بر امامت او در زمان غيبتش، کمياب تر از گوگرد سرخ مي باشند. در اين هنگام جابر بن عبدالله انصاري برخاست و گفت: اي رسول خدا (براستي) قائم از فرزندانت غيبت خواهد گزيد؟ حضرت فرمود: اي و ربي و ليمحصن الله الذين آمنوا و يمحق الکافرين. يا جابر ان هذا[ صفحه 136]الامر من امر الله و سر من سر الله، مطوي عن عباده فاياک و الشک في امر الله فهو کافر: آري سوگند به پرودگارم (که چنين است). تا اينکه خداوند ايمان آوردگان را بيازمايد و کافران را نابود سازد. اي جابر، اين امري از امور الهي و سري از اسرار رباني است که از بندگان پرودگار پوشيده مي باشد. پس مبادا که در امر خدا شک نمائي که شک در امر خدا کفر است. شيخ طوسي در کتاب غيبت به سند خود از ابوسعيد خدري نقل مي کند که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله به فاطمه سلام الله عليها فرمود: يا بنيه انا اعطينا اهل البيت سبعا لم يعطها احد قبلنا نبينا خير الانبياء و هو ابوک و وصينا خير الاوصياء و هو بعلک و شهيدنا خير الشهداء و هو عم ابيک حمزه و منا من له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنه و هو ابن عمک جعفر و منا سبطا هذه الامه و هما ابناک الحسن و الحسين و منا و الله الذي لا اله الا هو مهدي هذه الامه الذي يصلي خلفه عيسي بن مريم: دخترم، خداوند به ما هفت ويژگي عطا فرمود که به کسي قبل از ما ارزاني نداشته است. پيامبر ما بهترين پيامبران است و آن پدر توست، وصي ما بهترين اوصياست و آن شوهر توست، شهيد ما بهترين شهداست و آن عموي پدر تو حمزه است، و از ماست آنکه دو بال سبز فام دارد و در بهشت با آنها پرواز مي کند و او جعفر پسر عموي توست، و از ماست دو نوه اين امت و آنان حسن و حسين پسران تو هستند، و به خدائي که جز او الهي وجود ندارد، از ماست مهدي اين امت که عيسي فرزند مريم در نماز به او اقتداء مي کند. سپس دست بر شانه امام حسين عليه السلام زد و سه بار فرمود: من هذا:[ صفحه 137]از اين است. شيخ صدوق در العيون به سند خود از امام رضا عليه السلام، و ايشان از آباء گرامشان، از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل مي کند که فرمود: لا تقوم الساعه حتي يقوم القائم الحق منا و ذلک حين ياذن الله عزوجل له و من تبعه نجا و من تخلف عنه هلک. الله الله عباد الله فاوتوه و لو علي الثلج فانه خليفه الله عزوجل و خليفتي: قيامت بر پا نمي گردد تا اينکه قائم بر حق از ما قيام نمايد. و آن قيام بعد از اذن خداي صاحب عزت و جلالت است. هر که به او پيوست، نجات يافت و هرکه از او اعراض نمود، هلاک گشت. خدا را، خدا را، اي بندگان خدا به سوي او آئيد، هر چند به خزيدن بر روي برف باشد، که او خليفه خداي عزوجل و جانشين من است. و همچنين به سند خود از امام رضا عليه السلام، از آباء گرامشان از علي عليه السلام از رسول اکرم صلي الله عليه و آله نقل مي کند که فرمود: لا تذهب الدنيا حتي يقوم بامر امتي رجل من ولد الحسين. (عليه السلام) يملاها عدلا کما ملئت ظلما و جورا: دنيا از ميان نمي رود تا اينکه مردي از فرزندان حسين (عليه السلام) در ميان امتم قيام نمايد و به اصلاح امور آنان بپردازد. هماي عدالتش کران تا کران گيتي را بال گستر مي شود، بعد از آنکه ظلم و جور تمام عالم را فراگرفته باشد. کليني به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام، و ايشان از آباء خود، از امير المومنين عليه السلام نقل مي کند که حضرت رسول خدا صلي الله عليه و آله به اصحابش فرمود: آمنوا بليله القدر فانه ينزل فيها امر السنه و ان لذلک الامر ولاه من بعدي علي بن ابي طالب واحد عشر من ولده:[ صفحه 138]به شب قدر ايمان آوريد که امر يک سال در آن نازل مي شود. و آن نزول نمي يابد مگر بر واليان امر بعد از من: علي بن ابي طالب و يازده تن از فرزندانش. نعماني درکتاب غيبت به سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مي کند که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله به حضرت علي عليه السلام فرمود: الا ابشرک الا اخبرک (احبوک خ ل): مژده ات ندهم؟ خبرت ندهم؟ حضرت علي عليه السلام پاسخ فرمود: بله، اي رسول خدا. فرمود: کان عندي جبرئيل آنفا و اخبرني ان القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيملا الارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا من ذريتک من ولد الحسين: جبرئيل لحظاتي قبل نزد من بود و مرا خبر داد آن قائمي که در آخر زمان خروج مي کند و زمين را پر از عدل مي کند بعد از آنکه ما لا مال از ظلم وجور باشد، از نسل تو، از فرزندان حسين مي باشد. الا ابشرک الا اخبرک (و احبوک خ ل): آيا مژده ات ندهم، آيا خبرت ندهم؟ عرض کرد: بله، اي رسول خدا. فرمود: کان جبرئيل عندي آنفا فاخبرني ان الذي يدفعها الي القائم هو من ذريتک، اتدري من هو: اندکي پيش جبرئيل نزد من بود و مرا خبر داد آن کسي که آن را به قائم مي سپارد از نسل توست. آيا مي داني که او کيست؟[ صفحه 139]عرض کرد: خير. فرمود: ذاک الذي وجهه کالدينار و اسنانه کالمنشار و سيفه کحريق النار يدخل الجبل ذليلا و يخرج منه عزيزا يکتنفه جبرئيل و ميکائيل: او همان است که صورتش همچون نقره درخشنده، دندانهايش چون اره و شمشيرش به سان شعله آتش مي باشد. (پيش از ظهور قائم) با ذلت و خواري وارد کوه مي شود و (بعد از آن) با عزت و سربلندي از آن خارج مي گردد، در حالي که جبرئيل و ميکائيل او را در ميان گرفته اند. آنگاه به عباس فرمود: آيا تو را خبر ندهم به آنچه جبرئيل به من خبر داد؟ عرض کرد: آري، اي رسول خدا. فرمود: قال لي ويل لذريتک من ولد العباس. به من گفت: واي بر نسل تو از فرزندان عباس. عرض کرد: اي رسول خدا، آيا از زنان کناره نگيرم؟ فرمود: قد فرغ الله مما هو کائن: خداوند از آنچه شدني است فارغ شده است (آن کار صورت خواهد گرفت). در روايت ديگري چنين آمده که حضرتش به عباس فرمود:[ صفحه 140]ويل لولدي من ولدک و ويل لولدک من ولدي: واي بر فرزندان من از اولاد تو (در دنيا)، و واي بر فرزندان تو از اولاد من (در هنگامه ظهور). اخبار وارده از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله که شيعه از امامان خود نقل نموده بسيار است و از محدوده ما خارج، و در اين مختصر که متعرض شديم، نمي گنجد. هر که خواستار روايات بيشتري مي باشد، به کتب مربوط به امام عصر سلام الله عليه مراجعه نمايند.