بازگشت

دليل نقلي


رسول خدا صلي الله عليه و آله در مورد حضرت صاحب الزمان احاديث بسياري فرموده اند. بعد از ايشان، ائمه اطهار عليهم السلام نيز به تفصيل از قائم خاندانشان سخن گفته اند. شيخ مفيدمي گويد که در شريعت اسلام، پيامبر رحمت عليه و آله الصلواه و السلام. در باره او سخن گفته است. و بعد از ايشان، امير المومنين و ديگر ائمه عليهم السلام، قائم آل محمد را معرفي نموده و بر امامت وي تصريح کرده اند پدر بزرگوارش حضرت عسکري عليه السلام نيز نزد اصحاب خاص خود، امامت فرزندش مهدي را اعلان فرموده است. آري، پيش از آنکه وي قدم بر عرصه جهان نهد، درباره قيام و غيبتش، روايات فراوان از معصومين بيان شده است. او در ميان اهل البيت، او صاحب شمشير و قائم به حق و منتظر دولت اهل ايمان است. قبل از قيام پيروزمندش دو غيبت مي گزيند که يکي از ديگر طولاني تر است. غيبت صغري از ميلاد وي تا وفات آخرين نايب و انسداد باب نيابت خاصه مي باشد. و غيبت کبري بعد از آن است که در فرجامش شمشير قيام از نيام بر مي کشد. خداوندصاحب عزت وجلال مي فرمايد: و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نمکن لهم في الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا يحذرون: و اراده نموديم بر ضعيف شدگان در زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان گيتي قرار دهيم و زمين را تحت اختيار ايشان سازيم، و به فرعون و هامان و لشکريانشان بنمايانيم آنچه را که از آن بيم داشتند.[ صفحه 92]و نيز مي فرمايد: و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون: به تحقيق که ما در زبور بعد از ذکر نگاشتيم که زمين را بندگان صالحم به ارث مي برند. و رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايد: لن تنقضي الايام و الليالي حتي يبعث الله رجلا من اهل بيتي يواطي ء اسمه اسمي يملاها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا: گردش روز و شب به پايان نمي رسد تا اينکه خداوند مردي را از اهل بيتم که همنام من است، برانگيزد، زمين را آکنده از عدل و داد سازد همان گونه که از ظلم و بيدادمالامال باشد.و نيز مي فرمايد: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلک اليوم حتي يبعث فيه رجلا من ولدي يواطي ء اسمه اسمي يملاها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا: اگر از دنيا باقي نماند مگر يک روز، خداوند چنان طولانيش سازد تا اينکه مردي از فرزندانم را که نامش نام من است، برانگيزاند. او عدالت و مساوات را در پهنه زمين بگستراند، کما اينکه قبل از او ظلم و نابرابري جهان را پوشانده باشد.[ صفحه 93]