بازگشت

براهيني بر امامت و زنده بودن حضرت مهدي


جميع مسلمين اتفاق نظر دارند که مهدي موعود در آخر الزمان لواي قيام بر مي افرازد، و او فرزندان علي و فاطمه عليهما السلام است که در اسم همنام رسول الله صلي الله عليه و آله مي باشد. در اين باره اخبار متواتر و بسياري از طريق شيعه و اهل سنت وارد شده است، که ما برخي از آنها را - که قطره اي است از دريا - در صفحات آينده بيان خواهيم نمود. اعتقاد به امام مهدي عليه السلام جزء اعتقادات شريعت اسلام، و بلکه در رديف ضروريات آن است. در اين ضرورت اختلافي بين طوايف مسلمين وجود ندارد تنها اختلاف شده که آيا او به دنيا آمده، يا بعد از دنيا خواهد آمد؟ شيعيان همصدا با جماعتي از علماي اهل سنت بر قول اول متفقند و وي را محمد بن الحسن العسکري عليهما السلام مي دانند. ولي اکثر اهل تسنن معتقدند که او تولد نيافته و بعدا پا به عرصه گيتي مي نهد. اما حق چنان اقتضا دارد که قول نخست را معتقد باشيم. در اين باره دلايل عقلي و نقلي گوناگوني وارد شده است که ما چند مورد آن را ذکر مي نمائيم: