بازگشت

ابوطاهر محمد بن علي بن هلال


ابو طاهر محمد بن علي بن بلال، که نزدش مقداري از اموال امام عصر سلام الله عليه بود، از تسليم آنها به محمد بن عثمان عمري خود داري ورزيد و مدعي شد که وکيل امام زمان مي باشد. شيعيان از وي تبري جستند و لعنش نمودند. از طرف حضرت صاحب الزمان عليه السلام نيز توقيعي در باره تبه کاري او صادر شد.