بازگشت

نمايندگان سفراي زمان غيبت صغري


در زمان سفراي پسنديده عده اي از ثقاب بودند که توقيعات از طرف نواب امام عصرعليه السلام به دست ايشان مي رسيد تا به مردم ابلاغ کنند. ازجمله آنان شخصيتهاي زيرمي باشند: