بازگشت

شيعه در پندار و رفتار


در اين بخش، بخشي از رفتار و عقيده شيعه مذکور مي گردد تا پيروان ائمّه طاهرين عليهم السلام و شيفتگان حضرت مهدي عليه السلام خود را با آن منطبق و ارزيابي نمايند.