بازگشت

مرحوم محدث قمي در قبرستان وادي السلام


مرحوم آيت اللَّه اراکي در سال (1399) قمري در خطبه نماز جمعه فرمود: خودم از مرحوم حاج شيخ عباس قمي شنيدم که فرمود:

ايّامي که در نجف اشرف بودم با بعضي از دوستان براي زيارت اهل قبور به قبرستان وادي السلام نجف رفتم، ناگهان صداي ناله دلخراشي نظير ناله شتر در هنگامي که او را براي معالجه جَرَب داغ کنند به گوشم رسيد. هر چه به مرکز قبرستان نزديکتر مي شديم، ناله بلندتر شنيده مي شد، تا رسيديم به جايي که يکي را دفن مي کردند. اين ناله از آن شخص بود. به دوستان گفتم: شما چيزي مي شنويد؟ گفتند: نه. معلوم شد آنها از اين مکاشفه محرومند.