بازگشت

عنايت امام حسين به مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري مؤسس حوزه


مرحوم آيت اللَّه حائري نوشته اند: از پدرم نقل شده که ايشان مي فرمود: زماني که در کربلا اشتغال به تحصيل داشتم، در عالم خواب کسي مرا به اسم صدا زد و گفت: شب جمعه خواهي مرد. من خوابي را که ديده بودم فراموش کردم، تا آنکه روز پنجشنبه نهار را در يکي از باغات کربلا با رفقا خورديم؛ در آنجا تب کردم وغش نمودم - به نظر مي رسيد همان مالارياي شديد توام با غشوه بوده است - رفقا مرا در همان حال به منزل مي آورند و تحويل مي دهند.

من که در حال غشوه بودم، متوجه شدم که براي گرفتن جانم يک يا دو نفر کنارم قرار دارند. در دلم متوسّل به حضرت ابي عبداللَّه الحسين - عليه و علي آبائه و ابنائه الطاهرين السلام و الصلاة - شدم و عرض کردم که از مردن حرفي ندارم و بالاخره بايد بروم، ولي الآن دستم خالي است. شما از خدا بخواهيد که عمري به من بدهد تا عملي انجام دهم.

پس از اين توسّل شخصي از طرف حضرت آمد و گفت: امام عليه السلام مي فرمايند: من براي تأخير [1] مرگش دعا کردم و مستجاب شد؛ مأمور قبض روح برگشت و من از حالت غشوه به هوش آمدم.

اين جريان را مرحوم آيةاللَّه اراکي نيز به سند صحيح از مرحوم حاج آقا مصطفي فريد اراکي نقل کرده، و در مجله حوزه به چاپ رسيده است. در نقل مرحوم اراکي چنين آمده است:

حال احتضار دست مي دهد، مي بيند که سقف شکافته شد و دو نفر از سقف فرود آمدند. مي فهمد که اينان اعوان ملک الموت هستند و براي قبض روح او آمده اند، پائين پا مي نشينند تا از پا قبض روح کنند، تا آنجا که بعد از توسل مي بيند باز سقف شکافته شد و يک نفر آمد و به آنان گفت: آقا فرمودند: تمديد شد، دست برداريد. بعد از رفتن آنها حالش يک قدري بهتر مي شود. پارچه اي را که رويش انداخته بودند کنار مي زنند، عيالش بالاي سرش گريه مي کرده، ناگهان صدايش بلند مي شود که زنده شد، زنده شد....

مرحوم آقاي اراکي بعداً فرمود: بقاي او مثل حدوث او خارق العاده بوده است؛ من گمان مي کنم اين حوزه علميه با توجه حضرت ابا عبداللّه عليه السلام است، زيرا ايشان گفته بود دستم خالي است، ذخيره آخرت ندارم، اميدوارم شما تمديد نمائيد تا ذخيره اي تهيه کنم؛ ذخيره اش همين اقامه حوزه علميه قم بوده است. من [2] گمان مي کنم اين حوزه علميه از برکت نظر اباعبداللَّه عليه السلام است و کسي نمي تواند آن را منحل کند.

مرحوم آقاي حائري چنين نتيجه گرفته است که اينها به حسب ظاهر صحنه سازي خداوند متعال است که يک مؤمني را براي خدمت آماده نمايد، آن هم با توجه به اوليا واستشفاع به آنها که انسان را از خود خواهي دور مي کند. و ممکن است که ايشان را براي تاسيس حوزه علميه قم آماده کردند که متجاوز از هزار سال قبل حضرت ابي عبداللَّه الصادق عليه السلام خبر داده است والان بهترين حوزه علميه جهان [3] تشيع است و متجاوز از ده هزار نفر دارد.


پاورقي

[1] خاطرات خطي و سر دلبران ص 124.

[2] مجله حوزه، شماره 12دي ماه 1364ص 33.

[3] خاطرات خطي و سرّ دلبران، ص - 125آمار مربوط به سال تاليف بوده، يعني 1397قمري والان که سال 1420است، متجاوز از سي هزار جمعيّت دارد.