بازگشت

ديدگاه علامه بحرالعلوم


علامه سيّد مهدي بحرالعلوم رحمةاللَّه - که از اعاظم علماي اماميّه و داراي کرامات باهره بوده است - در بحث اجماع، راه جديدي را ابداع فرموده است که از آن در گفتارِ علمايِ اصولِ قرنِ حاضر، به اجماع تشرّفي تعبير مي شود.

چکيده نظر ايشان اين است: در زمان غيبت کبرا براي بعضي از حاملين اسرار و علماي ابرار، توفيق تشرف حاصل و به ديدار امام نايل مي شوند، ولي چون مأمور به کتمان ديدارند، حکم خدا را در پوشش [1] اجماع ابراز مي دارند.

اين ديدگاه، مورد قبول محققان از علماي اصول واقع شده است، شيخ انصاري در کتاب فرائد آن را [2] پذيرفته، ولي در غايت ندرت دانسته است.

صاحب کفاية الاصول نيز حصول آن را براي اوحدي از علما قبول نموده است. [3] .

مرحوم ملا احمد نراقي و ملا اسداللَّه شوشتري که هر دو از اکابر فقها مي باشند فرموده اند: بسياري از دعاها، استخارات، آداب و اعمال استحبابي که مدرک روايي ندارند، بر اين اساس تدوين و تنظيم [4] گرديده اند.


پاورقي

[1] عوائد الايام مرحوم نراقي، دفتر تبليغات اسلامي، 1375 ص 700 کشف القناع، ص 230.

[2] فرائد الاصول، ص 61قطع رحلي يک جلدي.

[3] کفاية الاصول، ج 2 ص 70.

[4] عوائد الايام، ص 700 کشف القناع، ص 230.