بازگشت

پيشگفتار


(يا صاحب الزمان ادرکنا)

چندي قبل بعضي از براداران واحد فرهنگي مسجد جمکران به اينجانب پيشنهاد نمودند که درباره حديث تأسيس مسجد جمکران و دفع شبهات آن، اطلاعات خود را مرقوم دارم و نيز آنچه را که از استاد عظيم الشأن خود مرحوم آيةاللَّه آقاي حاج شيخ مرتضي حائري (اعلي اللَّه مقامه) کتبا و يا شفاها مي دانم در اختيار آنان قرار دهم. پس از ملاحظه بعضي کتابهايي که درباره مسجد جمکران نوشته شده است تصميم گرفتم به پيشنهاد فوق پاسخ مثبت دهم و کتابي مختصر و در عين حال به صورت يک تحقيق عميق و پژوهشي دقيق بنويسم، و از ذکر مطالب تکراري به غير از بعضي موارد ضروري خودداري کنم. بحمداللَّه موفق شدم و موضوع را به گونه اي بررسي کردم که اکثر شبهات، خود به خود منتفي مي گردد؛ زيرا به برکت اين مسجد و توسّل به ساحت مقدّس حضرت بقيةاللَّه و مُجرِي و مَجراي فيوضات الهيّه (ارواحنا فداه) درباره مؤلف کتاب مونس الحزين به گزارشي از کتاب مناقب ابن شهر آشوب مازندراني - اعلي اللَّه مقامه الشريف - برخورد کردم که ديگران به آن توجه نداشته اند و آن گزارش راه گشاي مشکلات و حلاّل معضلات مي باشد.

اين اثر را در سه فصل تنظيم نمودم. فصل اول درباره حديث مسجد جمکران و آنچه مربوط به آن مکان مقدّس است. فصل دوم درباره ملاقات با امام زمان عليه السلام ارواحنا فداه در زمان غيبت کبري و آنچه مناسب آن [1] مي باشد. در فصل سوم اشاره اي به رفتار و پندار شيعه مي شود و نام آن را آينه اسرار قرار دادم. در هر حال از محضر آن خاتم اوصيا و اميد اوليا، يوسف فاطمه زهرا، مهدي موعود حجةبن الحسن العسکري (ارواحنا فداه) تقاضاي دستگيري و از علاقه منداني که موفق به خواندن اين کتاب مي شوند اميد عذر پذيري را دارم.

در خاتمه از برادران واحد تحقيقات مسجد مقدّس جمکران که در مراحل تحقيق و ويرايش، اينجانب را ياري نموده اند قدر داني مي نمايم و توفيقات روز افزون آنان را از خداي بزرگوار خواستارم.

قم - حسين کريمي قمي

تابستان 1379


پاورقي

[1] موضوعات مناسب عبارتند از: خواب، مکاشفه و کرامات؛ در اين کتاب سعي شده با افراطها و تفريطها در موضوعات فوق مبارزه شود و راه اعتدال معرفي گردد.