بازگشت

انقطاع دائمي مستمر و ويژگي هاي آن


انقطاع دائمي، انقطاعي است که به طور دائمي و مستمر صورت گرفته و شخص مرتبط، بدون وقفه با امام زمان عليه السلام و معصومان عليهم السلام در ارتباط است.

اين انقطاع نسبت به انقطاع غيردائمي بلکه نسبت به تمامي ارتباطاتي که در مباحث و مقالات گذشته بيان شده است، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در اين جا به برخي ويژگي هاي اين انقطاع اشاره مي کنيم:

1- در ارتباط دائمي، مکان و زمان خاصي که اکثراً در ارتباطات ديگر، خصوصاً ارتباط روحي موقتي، بايد رعايت شود، وجود ندارد و شخص مرتبط هيچگاه، چه در حال خواب و يا بيداري، چه در مکان هاي شلوغ و چه خلوت، چه شب و چه روز و... از ياد و ذکر و ارتباط با خداي متعال و ائمه معصوم عليهم السلام غافل نشده و در همه حال به ياد آن عزيزان خصوصاً امام زمان عليه السلام مي باشد. خداي تعالي در وصف چنين اشخاصي که هميشه مرتبط و متذکر خداي تعالي مي باشند، مي فرمايد:

رجالٌ لاتلهيهم تجارة و لابيعٌ عن ذکراللّه.... [1] .

مردان مهذبي که هيچ کسب و تجارتي، آنها را از ياد خداي جل جلاله غافل نمي گرداند....

2- اين ارتباط همان طور که قبلاً به طور مختصر بدان اشاره شد بهترين راهي است که مي توان و با اراده خود با امام زمان عليه السلام مرتبط شويم و مورد ارشاد و راهنمايي آن وجود مقدس قرار بگيريم.

3- اين ارتباط به علت ويژگي هايي که دارد، مختص اولياءالله بوده و عموميت ندارد؛ البته ناگفته نماند که راه بر روي تمام مردم دنيا براي رسيدن به ارتباط دائمي با امام زمان عليه السلام باز است؛ ولي مردم با غفلت از ياد خدا، و امامشان خود را از اين امر مهم محروم ساخته اند؛از اين رو، اين ارتباط در بين عموم مردم مشاهده نمي شود مگر در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف که آن زمان، زمان حيات طيّبه و دوران زندگي حقيقي بني آدم است.


پاورقي

[1] سوره نور، آيه 37.