بازگشت

پيروي از احکام الهي


سومين وظيفه اجتماعي امت اسلام، به ويژه شيعيان، وارد ساختن اسلام در صحنه زندگي است. نمي توان به بهانه دوران غيبت از مسؤوليت شانه خالي کرد و از اجراي فرمان هاي خداوند سرباز زد.

از آن جا که بسياري از قوانين اسلام تنها در پرتو حکومت ديني قابل اجرا است، تشکيل حکومت اسلامي، به عنوان مقدمه عمل به فرمان هاي اسلام واجب خواهد بود. براين اساس، بايد در مسير حفظ «جمهوري اسلامي»، اين يادگار ارزنده امام خميني قدس سره ـ که به همت بلند و استقامت وي و مردم مسلمان ايران به دست آمد.ـ کوشيد. اين وظيفه اي سنگين و دشوار است؛ اما به دليل ارزشي و ايماني که دارد، بايد بدان همت گمارد. شايد علت اين که حضرت رسول صلي الله عليه و آله امت اسلام را در زمان غيبت، «برادران» خود خطاب فرمود و مشتاق ملاقات آنان بود، همين باشد که آنان وظيفه اي مهم، بزرگ و سخت برعهده دارند.

عوف بن مالک مي گويد: روزي پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «کاش برادرانم را ملاقات مي کردم!»

ابوبکر و عمر گفتند: آيا ما برادران تو نيستيم با آن که به تو ايمان آورده، هجرت کرده ايم؟

حضرت فرمود: ايمان آورده ايد و هجرت کرده ايد، ولي کاش برادرانم را ملاقات مي کردم!

آن ها گفته خود را تکرار کردند. حضرت فرمود: «شما اصحاب من هستيد؛ ولي برادران من کساني هستند که بعد از شما مي آيند آنان در حالي به من ايمان مي آورند و مرا دوست دارند، ياري و تصديقم مي کنند که مرا نديده اند. کاش برادرانم را ملاقات مي کردم!» [1] .


پاورقي

[1] بحارالانوار، ج 52، ص 132.