بازگشت

تبيين سيماي ملکوتي امام و حکومت او


اين کار سبب مي شود مردم شيفته حضرت و حکومت وي شوند و خود را براي ظهور او آماده سازند. روايات در اين باره بسيار است؛ براي نمونه امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

«تمامي علم 27 حرف است و همه انبياء دو حرف آن را آورده اند. آنگاه که قائم ما قيام کند، 25 حرف بر آن افزوده مي گردد و حضرت تمامي علوم را در ميان مردم گسترش مي دهد.» [1] .

امام مهدي عليه السلام ياران خود را براي عمران و آبادي اعزام مي کند و آنان را به عدل، احسان و آبادي سرزمين ها فرمان مي دهد. [2] .

امام پنجم در اين باره مي فرمايد: «هيچ مخروبه اي در زمين باقي نمي ماند مگر اين که آباد مي شود.» [3] .

... اموال عمومي به گونه اي توزيع مي گردد که نيازمند زکات يافت نمي شود. [4] .


پاورقي

[1] مهدي انقلابي بزرگ.

[2] يوم الخلاص، ص 395.

[3] منهاج البراعه، ج 8، ص 353.

[4] يوم الخلاص، ص 395.