بازگشت

امتحان


همان طوري که مي دانيد، عصر پرمحنت غيبت براي شيعيان آل محمد صلي الله عليه و آله عصر امتحان الهي است که خداوند متعال پيروان ثابت قدم او را از مدعيان دروغين امتحان مي کند. و خود امام عصرعج فرموده اند:

«تنها کساني بر عقيده غيبت پايدار مي مانند که خداوند قلبشان را آزموده باشد.» [1] .

و علي بن موسي الرضا عليه السلام مي فرمايد:

«سوگند به خدا آنچه را که چشم بدان دوخته ايد، رخ نشان نمي دهد مگر اين که امتحان شويد.» [2] .

اجمالاً ما در حال امتحان هستيم و هر لحظه در برابر تکاليف و وظايفي که بر عهده داريم، آزموده خواهيم شد و طبيعي است کساني که از اين امتحان سختِ خداوند بزرگ سرفراز بيرون آيند و مُهر تأييد و قبول را بگيرند، از دوستان و ياران حضرت محسوب خواهند شد و در اين زمينه نيز انتظارات ايشان را انجام داده اند.

البته اين که مواد امتحاني چيست، فوايد امتحان کدام است و خداوند چرا مردمان را امتحان مي نمايد، بحث جداگانه اي است که مجال ديگري مي خواهد.


پاورقي

[1] نويد امن و امان، ص 177.

[2] مهدي موعود، ص 880.