بازگشت

نصرت الهي


نصرت الهي يکي از نمونه هاي بارز جانب داري خداوند از اهل ايمان و جريان حق است. در اين باره در آيه 40 سوره حج مي خوانيم: «وَلَيَنْصُرَنَّ اللّه ُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّه َ لَقَوِيٌّ عَزيزٌ»؛ «و قطعا خدا به کسي که دين او را ياري کند ياري مي دهد؛ چرا که خدا سخت نيرومند شکست ناپذير است.»

در روايات فراواني از نصرت الهي به عنوان يکي از عوامل پيروزي حضرت مهدي عليه السلام در قيام جهاني آن حضرت ياد شده است.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در اين باره فرمود: «قائِمُ اَهْلِ بَيْتي... يُؤَيَّدُ بِنَصْرِاللّه ِ [1] قائم اهل بيت من... به نصرت الهي تأييد مي شود.»


پاورقي

[1] کمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، ج1، ص257، ح2.